преглед

на търг

2772-5814

Търг 2772-5814 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2307МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 135, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 26

Общо: 273м³

Начална цена: 37755.00 лв.

Стъпка: 378 лв.

Гаранция: 1888.00 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 16:35

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

19.12.2022

Договор

20.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022