преглед

на търг

2772-5813

Търг 2772-5813 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2303МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 336, Средна: 88, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 68

Общо: 500м³

Начална цена: 78230.00 лв.

Стъпка: 782 лв.

Гаранция: 3912 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 15:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022