преглед

на търг

2772-5812

Търг 2772-5812 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2302МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 549, Средна: 155, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 90

Общо: 817м³

Начална цена: 128490.00 лв.

Стъпка: 1285 лв.

Гаранция: 6425 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 15:05

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022