преглед

на търг

2772-5811

Търг 2772-5811 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2301МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 184, Средна: 25, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 17

Общо: 230м³

Начална цена: 37770.00 лв.

Стъпка: 378 лв.

Гаранция: 1889 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 14:20

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022