преглед

на търг

2347-5836

Търг 2347-5836 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2218-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 120, Средна: 9, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 129м³

Начална цена: 20841.00 лв.

Стъпка: 208 лв.

Гаранция: 1042 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 12:40

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022