преглед

на търг

2777-5835

Търг 2777-5835 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2309-1МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 230, Средна: 138, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 21

Общо: 404м³

Начална цена: 58100.00 лв.

Стъпка: 581 лв.

Гаранция: 2905 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 10:35

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022