преглед

на търг

2777-5833

Търг 2777-5833 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2312-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 456, Средна: 151, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 87

Общо: 707м³

Начална цена: 112935.00 лв.

Стъпка: 1129 лв.

Гаранция: 5647.00 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 15:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

20.12.2022

Договор

19.01.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022