преглед

на търг

2777-5832

Търг 2777-5832 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2311-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 73, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 70

Общо: 187м³

Начална цена: 25075.00 лв.

Стъпка: 251 лв.

Гаранция: 1254.00 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 15:05

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

20.12.2022

Договор

19.01.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022