преглед

на търг

2777-5831

Търг 2777-5831 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2310-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 599, Средна: 190, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 113

Общо: 915м³

Начална цена: 139815.00 лв.

Стъпка: 1398 лв.

Гаранция: 6991.00 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 14:20

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

20.12.2022

Договор

19.01.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022