преглед

на търг

2777-5830

Търг 2777-5830 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2308-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм, бк

Дървесина (м³): Едра: 422, Средна: 234, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 100

Общо: 773м³

Начална цена: 115390.00 лв.

Стъпка: 1154 лв.

Гаранция: 5770 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 13:35

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022