преглед

на търг

2777-5829

Търг 2777-5829 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2306-1МТ

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, дгл

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 242, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 55

Общо: 530м³

Начална цена: 69725.00 лв.

Стъпка: 697 лв.

Гаранция: 3486 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 16:35

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022