преглед

на търг

2777-5828

Търг 2777-5828 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2305-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 7, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 35

Общо: 80м³

Начална цена: 11562.00 лв.

Стъпка: 116 лв.

Гаранция: 578 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 12:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022