преглед

на търг

2777-5827

Търг 2777-5827 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2304-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 305, Средна: 106, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 22

Общо: 445м³

Начална цена: 67655.00 лв.

Стъпка: 677 лв.

Гаранция: 3383.00 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 12:05

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

20.12.2022

Договор

19.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2022