преглед

на търг

2777-5826

Търг 2777-5826 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2303-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 455, Средна: 209, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 36

Общо: 712м³

Начална цена: 107965.00 лв.

Стъпка: 1080 лв.

Гаранция: 5398 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 11:20

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022