преглед

на търг

2777-5824

Търг 2777-5824 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2301-1

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 621, Средна: 301, Дребна: 70

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 1008м³

Начална цена: 151315.00 лв.

Стъпка: 1513 лв.

Гаранция: 7566 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 09:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022