преглед

на търг

2960-5823

Търг 2960-5823 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2318-мт

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 814, Средна: 138, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 156

Общо: 1117м³

Начална цена: 176750.00 лв.

Стъпка: 1768 лв.

Гаранция: 8838 лв.

Първа дата: 22.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022