преглед

на търг

2960-5822

Търг 2960-5822 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2312

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 241, Средна: 647, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 926м³

Начална цена: 112110.00 лв.

Стъпка: 1121 лв.

Гаранция: 5606 лв.

Първа дата: 22.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022