преглед

на търг

2960-5819

Търг 2960-5819 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2304-мт

Дата на публикуване: 24.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1019, Средна: 144, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 160

Общо: 1346м³

Начална цена: 219650.00 лв.

Стъпка: 2197 лв.

Гаранция: 10983.00 лв.

Първа дата: 22.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2022

Документация за провеждане на търг

24.11.2022

Проекто-договор

24.11.2022

Протокол от проведен търг

29.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2022

Допълнителен документ

03.12.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2022