преглед

на търг

2595-5806

Търг 2595-5806 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2311

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, дгл, бк, цр, брз, дб

Дървесина (м³): Едра: 476, Средна: 198, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 203, ОЗМ: 2

Общо: 885м³

Начална цена: 94047.00 лв.

Стъпка: 940 лв.

Гаранция: 4702 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 14:10

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022