преглед

на търг

2595-5807

Търг 2595-5807 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2312

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, дгл, бк, здб, цр, брз

Дървесина (м³): Едра: 205, Средна: 210, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 361, ОЗМ: 1

Общо: 793м³

Начална цена: 79649.00 лв.

Стъпка: 796 лв.

Гаранция: 3982.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 14:55

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022