преглед

на търг

2000-5805

Търг 2000-5805 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2330

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 193, Средна: 92, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 151, ОЗМ: 20

Общо: 467м³

Начална цена: 60515.00 лв.

Стъпка: 605 лв.

Гаранция: 3025 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022