преглед

на търг

2000-5804

Търг 2000-5804 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2329

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 222, Средна: 268, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 99, ОЗМ: 15

Общо: 629м³

Начална цена: 76215.00 лв.

Стъпка: 762 лв.

Гаранция: 3810 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022