преглед

на търг

2000-5803

Търг 2000-5803 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2328

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 116, Средна: 6, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 27, ОЗМ: 80

Общо: 231м³

Начална цена: 28480.00 лв.

Стъпка: 285 лв.

Гаранция: 1424 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022