преглед

на търг

2000-5802

Търг 2000-5802 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2327

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 95, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 85, ОЗМ: 2

Общо: 267м³

Начална цена: 32685.00 лв.

Стъпка: 327 лв.

Гаранция: 1634 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022