преглед

на търг

2000-5801

Търг 2000-5801 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2326

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 270, Средна: 127, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 137, ОЗМ: 26

Общо: 575м³

Начална цена: 77240.00 лв.

Стъпка: 772 лв.

Гаранция: 3862 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022