преглед

на търг

2000-5800

Търг 2000-5800 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2325

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 274, Средна: 154, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 160

Общо: 835м³

Начална цена: 105815.00 лв.

Стъпка: 1058 лв.

Гаранция: 5290 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022