преглед

на търг

2000-5799

Търг 2000-5799 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2324

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 186, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 231, ОЗМ: 0

Общо: 597м³

Начална цена: 67405.00 лв.

Стъпка: 674 лв.

Гаранция: 3370 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022