преглед

на търг

2000-5798

Търг 2000-5798 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2323

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 104, Средна: 221, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 77, ОЗМ: 0

Общо: 418м³

Начална цена: 46175.00 лв.

Стъпка: 462 лв.

Гаранция: 2308.00 лв.

Първа дата: 15.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Протокол от проведен търг

16.12.2022

Договор

19.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2022