преглед

на търг

2000-5795

Търг 2000-5795 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2320мт

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 717, Средна: 30, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 39

Общо: 806м³

Начална цена: 138975.00 лв.

Стъпка: 1390 лв.

Гаранция: 6948 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022