преглед

на търг

2000-5794

Търг 2000-5794 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2319мт

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 625, Средна: 17, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 22, ОЗМ: 84

Общо: 750м³

Начална цена: 130970.00 лв.

Стъпка: 1310 лв.

Гаранция: 6548 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022