преглед

на търг

2000-5793

Търг 2000-5793 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2318мт

Дата на публикуване: 23.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 200, Средна: 8, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 53

Общо: 274м³

Начална цена: 44945.00 лв.

Стъпка: 449 лв.

Гаранция: 2247 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2022

Документация за провеждане на търг

23.11.2022

Проекто-договор

23.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2022