преглед

на търг

2780-5790

Търг 2780-5790 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2306-1

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 143, Средна: 292, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 8

Общо: 541м³

Начална цена: 64263.00 лв.

Стъпка: 643 лв.

Гаранция: 3213.00 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.12.2022