преглед

на търг

2830-5789

Търг 2830-5789 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2325

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 354, Средна: 129, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 88, ОЗМ: 39

Общо: 632м³

Начална цена: 86966.00 лв.

Стъпка: 870 лв.

Гаранция: 4348.00 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 09:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Протокол от проведен търг

14.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022