преглед

на търг

2830-5788

Търг 2830-5788 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2315МТ

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здб

Дървесина (м³): Едра: 286, Средна: 126, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 140, ОЗМ: 93

Общо: 665м³

Начална цена: 80851.00 лв.

Стъпка: 809 лв.

Гаранция: 4043 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 12:05

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022