преглед

на търг

2830-5787

Търг 2830-5787 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2302МТ

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 392, Средна: 53, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 113, ОЗМ: 46

Общо: 630м³

Начална цена: 87575.00 лв.

Стъпка: 876 лв.

Гаранция: 4379 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022