преглед

на търг

2830-5786

Търг 2830-5786 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2301МТ

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 342, Средна: 153, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 177, ОЗМ: 71

Общо: 761м³

Начална цена: 91801.00 лв.

Стъпка: 918 лв.

Гаранция: 4590 лв.

Първа дата: 13.12.2022, 10:35

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022