преглед

на търг

2830-5785

Търг 2830-5785 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2324

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 244, Средна: 107, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 182, ОЗМ: 101

Общо: 651м³

Начална цена: 83193.00 лв.

Стъпка: 832 лв.

Гаранция: 4160 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022