преглед

на търг

2050-5784

Търг 2050-5784 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2321

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бм, бк

Дървесина (м³): Едра: 232, Средна: 12, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 175, ОЗМ: 67

Общо: 487м³

Начална цена: 66569.00 лв.

Стъпка: 666 лв.

Гаранция: 3328 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 15:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022