преглед

на търг

2830-5783

Търг 2830-5783 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2317

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 196, Средна: 58, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 219, ОЗМ: 39

Общо: 531м³

Начална цена: 68199.00 лв.

Стъпка: 682 лв.

Гаранция: 3410 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 15:05

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022