преглед

на търг

2830-5782

Търг 2830-5782 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2316

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 66, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 79, ОЗМ: 19

Общо: 218м³

Начална цена: 21821.00 лв.

Стъпка: 218 лв.

Гаранция: 1091.00 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 14:20

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Протокол от проведен търг

14.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022