преглед

на търг

2830-5781

Търг 2830-5781 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2314

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 156, Средна: 132, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 31, ОЗМ: 16

Общо: 351м³

Начална цена: 44133.00 лв.

Стъпка: 441 лв.

Гаранция: 2207 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022