преглед

на търг

2830-5780

Търг 2830-5780 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2313

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 818, ОЗМ: 0

Общо: 818м³

Начална цена: 102190.00 лв.

Стъпка: 1022 лв.

Гаранция: 5110 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 12:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022