преглед

на търг

2830-5779

Търг 2830-5779 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2308

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 261, Средна: 25, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 339, ОЗМ: 201

Общо: 833м³

Начална цена: 113820.00 лв.

Стъпка: 1138 лв.

Гаранция: 5691 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022