преглед

на търг

2830-5778

Търг 2830-5778 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2307

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб, бк, трп, брз, врб

Дървесина (м³): Едра: 148, Средна: 114, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 264, ОЗМ: 55

Общо: 595м³

Начална цена: 67471.00 лв.

Стъпка: 675 лв.

Гаранция: 3374 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022