преглед

на търг

2830-5777

Търг 2830-5777 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2306

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк, трп, брз, врб

Дървесина (м³): Едра: 251, Средна: 240, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 378, ОЗМ: 81

Общо: 977м³

Начална цена: 111108.00 лв.

Стъпка: 1111 лв.

Гаранция: 5555 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Допълнителен документ

28.11.2022