преглед

на търг

2830-5776

Търг 2830-5776 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2305

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 488, Средна: 152, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 251, ОЗМ: 116

Общо: 1034м³

Начална цена: 125531.00 лв.

Стъпка: 1255 лв.

Гаранция: 6277.00 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 09:50

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Протокол от проведен търг

14.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2022