преглед

на търг

2950-2417

Търг 2950-2417 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1715-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 32, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 47м³

Начална цена: 3696.36 лв.

Стъпка: 74 лв.

Гаранция: 185 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване