преглед

на търг

2000-5775

Търг 2000-5775 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2306

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 153, Средна: 72, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 20

Общо: 285м³

Начална цена: 39290.00 лв.

Стъпка: 393 лв.

Гаранция: 1964 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022