преглед

на търг

2000-5774

Търг 2000-5774 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2305

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 14, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 172, ОЗМ: 74

Общо: 499м³

Начална цена: 70435.00 лв.

Стъпка: 704 лв.

Гаранция: 3521 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022