преглед

на търг

2000-5773

Търг 2000-5773 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 2304

Дата на публикуване: 22.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 469, Средна: 20, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 52

Общо: 579м³

Начална цена: 95840.00 лв.

Стъпка: 958 лв.

Гаранция: 4792 лв.

Първа дата: 14.12.2022, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2022

Документация за провеждане на търг

22.11.2022

Проекто-договор

22.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2022